Impregnering av betong

Impregnering av betongoverflater

All betong bør etterbehandles. Det vil si at man på en eller annen måte bør behandle betongen med en eller annen form for impregnering og støvbinder for at betongen ikke skal forvitre eller tiltrekke seg vann, smuss, alger, fett eller oljer. På denne måten beholder man betongen ren og pen samtidig som man beskytter den mot forvitring.

Hvorfor impregnere mur og betong?

All betong absorberer vann olje og smuss og er med det utsatt for nedbrytning. Impregnering vil kunne øke levetiden på betong enten det er takstein, murer, belegningsstein eller andre betongoverflater/produkter.

ConTreat har en rekke produkter med forskjellige egenskaper basert på den samme nanoteknologien fra SciCo-Tech.

Nanoteknologien har også inntatt impregnerings-markedet. I dag finnes nanoteknologiprodukter som gjør betong vann- og oljeavstøtende, selvrensende og selvsteriliserende og mindre utsatt for aldring. Formålet med en slik behandling er å sikre at ulike typer forurensninger ikke setter seg kjemisk i betongen og derved starter en nedbrytning av overflaten. I tillegg kan denne type behandling gi en viss grad av selvrensende effekt. Enkelte av impregneringene kan også gå inn under betegnelsen «permanent antigraffitibehandling» fordi de ikke trenger ny behandling etter fjerning av graffitien. En del av disse impregneringene har også beskyttelse mot UV-stråling, som gjør at begroing (alge- eller mosevekst) reduseres.

Spesialprodukter

På bestilling kan vi sette sammen spesialprodukter tilpasset den enkelte overflate enten gulv eller fasade/vegg. I samarbeid med SciCo-Tech products lager vi og setter sammen det kunden måtte ønske av beskyttelse/behandling av sine overflater. Ta kontakt

Se våre produkter her